AAS Piejūra no 1. aprīļa paaugstina nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu!
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 2021. gada beigās  pašvaldībām – kapitāldaļu turētājām, iesniedza aprēķinātas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā (savākšana, pārvadāšana, pirmsapstrāde).
Līdz ar pēdējo domes sēdi, 28.februārī, tika pieņemts lēmums mainīt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. aprīlī.
Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 18,09 EUR/m3 (ar PVN), bet no 2022.gada 1. aprīļa – 20,96 EUR/m3 (ar PVN).
Apsaimniekošanas maksas palielināšanās neietekmēs iepriekš noslēgto līgumu darbību.
Detalizētāka informācija atrodama šeit: