Aktuālie darbi no 8. marta līdz 12. martam
  • Saņemts pozitīvs Altum atzinums par DME projektu Abavas 2, Pūrē
  • Plānots veikt Pūre 23 un Abavas 2 dzīvokļu īpašnieku aptauju par pilnvarojumu būvniecības iepirkuma veikšanai
  • Plānota cenu aptauja par turpmāko projektu vadību Slampes daudzdzīvokļu māju “Silavas”, “Kurši” un “Dziesmas” DME projektos
  • Plānota mājas sapulce Lamiņu “Avotos”
  • Remontdarbi Tumes katlu mājā
  • Apkopes darbi kanalizācijas sūkņu stacijā Irlavas Sporta un Brīvības ielā
  • Topogrāfiskā uzmērīšana Džūkstes ŪAS jauna ūdensvada pievada projektēšanai
  • Plānoti rakšanas darbi jauna ūdensvada pieslēguma izveidei Tumes ciemā
  • Irlavas pagasta pārvaldes ēkas apsekošana
  • Izvesti sniega krāvumi no Tukuma tirgus teritorijas