Galvenie plānotie darbi jūlijā
 • Pabeigti Pienavas ūdensstacijas ūdenssūkņa automātikas sadalnes izbūve Džūkstes pagastā
 • Plānota cenu aptauja ekskavatora iegādei
 • Cenu aptauja par daudzdzīvokļu ēkas siltummezglu ierīkošanu Sēmē
 • Dokumentācijas iesniegšana Slampes daudzdzīvokļu mājai “Kurši” DME realizēšanai
 • Tukuma tirgus avārijas stāvoklī esošo kiosku demontāžās darbi
 • Pašvaldības ielu un apsaimniekošanas teritoriju uzturēšanas un pļaušanas darbi
 • Ūdens skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa un pārbaude daudzdzīvokļu mājās
 • Ūdenssaimniecības sistēmas ikdienas uzturēšana un avārijas likvidēšanas darbi
 • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanai apsaimniekotajos objektos
 • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotājiem
 • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un Domi.