Galvenie plānotie darbi jūnijā
 • Parakstīts pilnvarojuma līgums ar Domi par pašvaldības dzīvokļu un dzīvojamo telpu apsaimniekošanu un īres maksas iekasēšanu
 • Pabeigta atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Pūres pagasta Dzintara ŪAS
 • Pienavas ūdensstacijas ūdenssūkņa automātikas sadalnes izbūve  Džūkstes pagastā
 • SIA “Komunālserviss TILDe” novecojušās traktortehnikas atsavināšanas izsoles
 • Cenu aptauja par daudzdzīvokļu ēkas tehnisko apsekošanu
 • Dokumentācijas sagatavošana Slampes daudzdzīvokļu ēkai “Kurši” DME realizēšanai
 • Sanāksme par Tukuma tirgus perspektīvo attīstību un plāna sagatavošanu
 • Tirgus avārijas stāvoklī esošo kiosku demontāžas projekta izstrāde un darba organizēšana
 • Tirgus elektroinstalācijas remontdarbi
 • Ceļu, ielu un apsaimniekošanas teritoriju uzturēšanas un pļaušanas darbi
 • Ūdens skaitītāju uzlikšana, nomaiņa un pārbaude daudzdzīvokļu mājās
 • Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas un avārijas likvidēšanas remontdarbi
 • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanā apsaimniekotajos objektos
 • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotajiem
 • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un Domi