Informācija klientiem, kas lieto inbox.lv e-pasta adreses!

Darām zināmu, ka pēc vairāku klientu sniegtās informācijas SIA “Komunālserviss TILDe” nosūtais rēķins par februāri inbox.lv lietotājiem ir nonācis sadaļā “Spam”. Lūdzu pievērsiet tam uzmanību, ja esiet inbox.lv e-pasta adreses lietotājs!