Kontakti

Noderīga kontaktinformācija

E-pasts: info@k-tilde.lv

Administrācijas darba laiks
Darba dienās no 8.00 līdz 16.30, ar pusdienas pārtraukumu no 12.00 līdz 12.30

Uzņēmuma rekvizīti

SIA “Komunālserviss TILDe”
Reģistrācijas numurs: 50103420091
Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tumes pag., Tukuma novads LV-3139
Banka: A/S Swedbank konts: LV37HABA0551030641069

Avārijas dienests

  • Sēmes un Zentenes pagasts – 29198513
  • Irlavas un Lestenes pagasts – 27756513
  • Tumes un Degoles pagasts –  27756515
  • Slampes un Džūkstes pagasts – 29347033
  • Pūre un Jaunsātu pagasts – 25000879

Informācija iedzīvotājiem

63 193 448

Vienotais dispečeru dienests

8881

Tukuma tirgus

63 124 281

Uzņēmuma darbinieku kontaktinformācija

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Valdes loceklis Valdis Mitenbergs 25000881 valdis.mitenbergs@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Irlava, Lestene Elmārs Muižnieks 27756513 elmars.muiznieks@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Tume, Degole Gints Cērmanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Sēme, Zentene Dzintars Lindemanis 29198513 info@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Slampe, Džūkste Juris Bulahs 29347033 juris.bulahs@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Pūre, Jaunsāti Artis Bogdanovs 25000879 artis.bogdanovs@k-tilde.lv
Traktortehnikas pakalpojumi Gints Cermanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Namu pārvaldnieks Zinta Mielava 29209173 zinta.mielava@k-tilde.lv
Galvenā grāmatvede Nora Vilumsone 27756517 nora.vilumsone@k-tilde.lv
Juriste Inese Kurzemniece 29419049 info@k-tilde.lv
Tukuma tirgus pārvaldnieks Gints Cērmanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Grāmatvedis/klientu apkalpošanas speciālists Normunds Ābele 27756514 normunds.abele@tukums.lv
Uzskaitvede (Degole, Tume, Slampe, Pūre, Jaunsāti) Iluta Strazdiņa 27756510 iluta.strazdina@k-tilde.lv
Uzskaitvede (Irlava, Lestene, Džūkste, Zentene, Sēme) Alla Bulaha 27756511 alla.bulaha@k-tilde.lv
Parādu piedzinēja Dina Ailte 27756512 lestene.dina@inbox.lv
Kasiere Sēme Nadīne Skrebele 29150637
Kasiere Slampe Gunita Učelniece 26173067 gunitau@inbox.lv
Kasiere Irlava Vita Ivanova 29505997
Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana (Tume, Degoles, Slampes, Pūres un Jaunsātu pagasts) Līdz katra mēneša 28.datumam 27756510 iluta.strazdina@k-tilde.lv
Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana (Irlavas, Lestenes, Džūkstes, Sēmes un Zentenes pagasts) Līdz katra mēneša 28.datumam 27756511 alla.bulaha@k-tilde.lv
Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana (Pūres un Jaunsātu pagasts) Līdz katra mēneša 28.datumam 28664639

26402912

evija.brivniece@tukums.lv