Lapmežciemā 20.oktobrī plānoti ūdensvada remontdarbi

SIA “Tukuma ūdens” informē, ka ūdensvada remontdarbu dēļ 20.10. no plkst. 9:00-17:00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Lapmežciema pagasta sekojošā adresēs:

  • Liepu ielā 1; 3/5; 4; 7

  • Indriksoni; Lapiņas; Jaunjomas; Bērnudārzs; Franči; Pastnieki; Vītoli; Lejaskļavas; Daķi; Pogas; Pūpoli; Rosi; Arāji; Tīlmaņi; Vectīlmaņi; Viesturi; Bārdiņi; Vildiņi; Buras; Enkuri; Dzelmes; Gundegas; Saktas; Irbītes; Krūmiņi; Lediņi; Mastiņi; Irbes; Amoli; Miera osta; Nārsti; Smiltiņi; Lantes; Sapņi; Amolegles; Strauti; Ķesteri; Jūrasskultes; Sarmas; Kalnavoti; Jūraslegzdiņi; Saules krasti; Magones

SIA “Tukuma ūdens”