Asenizācijas pakalpojumi

Asenizācijas pakalpojumi

Daudzums (līdz 3 m3) 23,97 EUR/m3 + PVN
Daudzums (no 3 m3 līdz 5 m3) 39,67 EUR/m3 + PVN
Transporta izdevumi 0,83 EUR/km + PVN