Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekošana un īres līgumu noslēgšana