Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

SIA “Komunālserviss TILDe” sadarbībā ar SIA “AAS Piejūra” veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās