Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana

Ūdens tarifs 1,04 EUR/m3 + PVN
Kanalizācijas tarifs 1,37 EUR/m3 + PVN