Publiskojamā informācija

SIA ‘’Komunālserviss TILDe’’

SIA ‘’Komunālserviss TILDe’’ ir kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas 100%  apmērā pieder Tukuma novada pašvaldībai un kura darbojas saskaņā ar Statūtiem un Tukuma novada pašvaldības lēmumiem un rīkojumiem.

Tukuma novada pašvaldības 01.12.2021.g. paziņojums

Paziņojums par SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amata pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšlikuma noraidīšanu un nominācijas procesa izbeigšanu.

Vadība

Ar kapitālsabiedrības vienīgā dalībieka 2021. gada 15.novembra lēmumu par valdes loceklis amatā apstiprināts Sergejs Kirilovs.

Sergejs Kirilovs dzimis 1974 gada 22 janvārī. Izglītība Augstākā – 5 (piektais) profesionālās kvalifikācijas līmenis. 1995.g. Rīgas Tehniskā universitāte Diplomēta inženiera kvalifikācija – inženierzinātne. Celtniecības fakultāte, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu specialitāte.

No 1995.g. līdz 2015.g. strādāja Olaines novada pašvaldība, sākot kā būvinženieris (būvvaldes vadītājs – būvinspektors), līdz 1997.g. ievelēts par Olaines pilsētas Domes izpilddirektoru. Kļūstot par Olaines novada pašvaldības deputātu (03.2005.– 09.2009.), vadīja Olaines novada pašvaldības attīstības nodaļu.

No 11.2015.g. līdz 2020.g. Baldones novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “BŪKS” valdes loceklis, pamatdarbības virzieni – nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 55 daudzīvokļu mājas un komunālo pakalpojumu sniegšana Baldones teritorijā, t.sk. ūdens ieguve, attīrīšana, sadale klientiem un notekūdeņu savākšana un attīrīšana, un siltuma un karstā ūdens ražošana un apgāde.

2020.gada jūnijā amata konkursa atlases kārtībā tika izvelēts par Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāju Engures novadā, un ar 2020.gada augustu iecelts arī par pašvaldības kapitālsabiedrības PSIA “KRANTS” valdes locekli, kuru turpina vadīt arī šobrīd.

Pamatkapitāls

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 2,824,920 EUR (apmaksa reģistrēta 21.09.2021.)

Uzņēmuma raksturojums

SIA „Komunālserviss TILDe” dibināta 2011. gada 24. maijā, savu darbību uzsāka 2011. gada 1. jūnijā. Reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā un VID kā PVN maksātājs. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Pasta iela 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads.

SIA „Komunālserviss TILDe” sākotnēji tika izveidota, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu sniegšanu Tumes, Irlavas, Lestenes un Degoles pagastos. Minēto pagastu nosaukumu pirmo burtu abreviatūra (TILD) ir iekļauta uzņēmuma nosaukumā.  Šobrīd komunālie un māju pārvaldīšanas pakalpojumi tiek sniegti visos 10 Tukuma novada pagastos – Irlavas, Lestenes, Tumes, Degoles, Slampes, Džūkstes, Sēmes, Zentenes, Pūres un Jaunsātu. Slampes, Džūkstes, Sēmes un Zentenes pagasti tika pievienoti 2012. gada 1. oktobrī. Pūres un Jaunsātu pagasti tika pievienoti 2021. gada 1. janvārī.

SIA ”Komunālserviss TILDe” darbs tiek organizēts pēc teritoriālā principa un ir izveidoti pieci iecirkņi:

  • Irlavas iecirknis ar bāzi Irlavā, kas apkalpo Irlavas un Lestenes pagastus;
  • Tumes iecirknis ar bāzi Tumē, kas apkalpo Tumes un Degoles pagastus;
  • Slampes iecirknis ar bāzi Slampē, kas apkalpo Džūkstes un Slampes pagastus;
  • Sēmes iecirknis ar bāzi Sēmē, kas apkalpo Zentenes un Sēmes pagastus;
  • Pūres iecirknis ar bāzi Pūrē, kas apkalpo Pūres un Jaunsātu pagastus.

Sākot ar 2021. gada 1. martu, kā atsevišķa uzņēmuma struktūrvienība tika reģistrēta “Tukuma tirgus”. SIA “Komunālserviss TILDe” apsaimnieko tirgus teritoriju J.Raiņa ielā 7, Tukumā.

Struktūra

Uzņēmuma gada pārskati

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2021. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2020. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2019. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2018. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2017. gadu

Operatīvie finanšu pārskati

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2022

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2022

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2022

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.12.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2020

Amatu iedalījums amatu grupās

Darba samaksas apmērs sadalījumā pa grupām

Uzņēmuma stratēģija 2019.-2021. gadam