Par mums

SIA ‘’Komunālserviss TILDe’’

SIA ‘’Komunālserviss TILDe’’ ir kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas 100%  apmērā pieder Tukuma novada Domei un kura darbojas saskaņā ar Statūtiem un Tukuma novada pašvaldības lēmumiem un rīkojumiem.

Vadība

2020.gada 26.maijā saskaņā ar pilnvarojuma līgumu Nr.1 kā pagaidu valdes loceklis amatā apstiprināts Valdis Mitenbergs

Pamatkapitāls

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 2,447,930 EUR (apmaksa reģistrēta 12.04.2021.)

Raksturojums

SIA „Komunālserviss TILDe”, dibināta 2011. gada 24. maijā. Savu darbību uzsāka 2011. gada 1. jūnijā. Reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā un LR VID gan, kā nodokļu maksātājs, gan kā PVN maksātājs. Uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese ir Pasta iela 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads.
Uzņēmuma organizatoriski tiesiskā forma ir komercsabiedrība.

SIA „Komunālserviss TILDe” sākotnēji tika izveidota, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu sniegšanu Tumes, Irlavas, Lestenes un Degoles pagastos. Minēto pagastu nosaukumu pirmo burtu abreviatūra (TILD) ir iekļauta uzņēmuma nosaukumā.  Šobrīd komunālie un māju pārvaldīšanas pakalpojumi tiek sniegti visos 10 Tukuma novada pagastos – Irlavas, Lestenes, Tumes, Degoles, Slampes, Džūkstes, Sēmes, Zentenes, Pūres un Jaunsātu. Slampes, Džūkstes, Sēmes un Zentenes pagasti tika pievienoti 2012. gada 1. oktobrī. Pūres un Jaunsātu pagasti tika pievienoti 2021. gada 1. janvārī.

SIA ”Komunālserviss TILDe” darbs tiek organizēts pēc teritoriālā principa un ir izveidoti pieci iecirkņi:

  • Irlavas iecirknis ar bāzi Irlavā, kas apkalpo Irlavas un Lestenes pagastus;
  • Tumes iecirknis ar bāzi Tumē, kas apkalpo Tumes un Degoles pagastus;
  • Slampes iecirknis ar bāzi Slampē, kas apkalpo Džūkstes un Slampes pagastus;
  • Sēmes iecirknis ar bāzi Sēmē, kas apkalpo Zentenes un Sēmes pagastus;
  • Pūres iecirknis ar bāzi Pūrē, kas apkalpo Pūres un Jaunsātu pagastus.

Sākot ar 2021. gada 1. martu, kā atsevišķa uzņēmuma struktūrvienība tika reģistrēta “Tukuma tirgus”. SIA “Komunālserviss TILDe” apsaimnieko tirgus teritoriju J.Raiņa ielā 7, Tukumā.

Uznemuma_struktura

Uzņēmuma gada pārskati

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2015. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2016. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2017. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2018. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2019. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2020. gadu

Amatu iedalījums amatu grupās

Darba samaksas apmērs sadalījumā pa grupām

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2021

Uzņēmuma stratēģija 2019.-2021. gadam