Par mums

SIA ‘’Komunālserviss TILDe’’

SIA ‘’Komunālserviss TILDe’’ ir kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas 100%  apmērā pieder Tukuma novada Domei un kura darbojas saskaņā ar Statūtiem un Tukuma novada pašvaldības lēmumiem un rīkojumiem.

Vadība

2020.gada 26.maijā saskaņā ar pilnvarojuma līgumu Nr.1 kā pagaidu valdes loceklis amatā apstiprināts Valdis Mitenbergs

Pamatkapitāls

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 3 002 752 EUR (izmaiņas reģistrētas 16.09.2020)

Raksturojums

SIA „Komunālserviss TILDe”, dibināta 2011. gada 24. maijā. Savu darbību uzsāka 2011. gada 1. jūnijā. Reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā un LR VID gan, kā nodokļu maksātājs, gan kā PVN maksātājs. Uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese ir Pasta iela 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads.
Uzņēmuma organizatoriski tiesiskā forma ir komercsabiedrība.

SIA „Komunālserviss TILDe” ir veidota, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu sniegšanu Irlavas, Lestenes, Tumes un Degoles pagastos. Šobrīd iekļauj sevī Irlavas, Lestenes, Tumes un Degoles, Slampes un Džūkstes, Sēmes un Zentenes pagastu komunālās saimniecības. Slampes un Džūkstes, Sēmes un Zentenes pagasti tika pievienoti 2012.gada 1. oktobrī.

SIA ”Komunālserviss TILDe” darbs tiek organizēts pēc teritoriālā principa un ir izveidoti četri iecirkņi:

  • Irlavas iecirknis ar bāzi Irlavā, kas apkalpo Irlavas un Lestenes pagastus;
  • Tumes iecirknis ar bāzi Tumē, kas apkalpo Tumes un Degoles pagastus;
  • Slampes iecirknis ar bāzi Slampē, kas apkalpo Džūkstes un Slampes pagastus;
  • Sēmes iecirknis ar bāzi Sēmē, kas apkalpo Zentenes un Sēmes pagastus.
Uznemuma_struktura

Uzņēmuma gada pārskati

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2015. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2016. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2017. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2018. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2019. gadu

Amatu iedalījums amatu grupās

Darba samaksas apmērs sadalījumā pa grupām

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2020

Uzņēmuma stratēģija 2019.-2021. gadam