Paziņojums par SIA “Komunālserviss TILDe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu