Galvenie plānotie darbi martā
  • Uzņēmuma 2022.gada budžeta apstiprināšana kapitāldaļuturētajā sapulcē
  • Ceļu, ielu un pašvaldības teritoriju apsaimniekošana
  • Ūdens skaitītāju uzlikšana, nomaiņa un pārbaude daudzdzīvokļu mājās
  • Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas un avāriju likvidēšanas remontdarbi
  • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanai un apkures nodrošināšanai apsaimniekotajos objektos
  • Turpinās Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotajiem
  • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un domi
  • Ikgadējā līgumu ar klientiem pārslēgšana
  • Darbs pie informācijas apkopošana par apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, kurām nepieciešama tehniskā apsekošana un 2022.gada apsaimniekošanas darbu veikšana un iepirkumu sagatavošana un izsludināšana.