Plānotie darbi no 11. oktobra
 • Centrālo ūdens skatītāju uzstādīšana Pūres daudzdzīvokļu mājās
 • Centrālo ūdens skaitītāju uzstādīšana Slampes daudzdzīvokļu mājās
 • Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Lamiņu ūdens stacijā
 • Ūdensvada remonts Slampes “Pūpolos”
 • Kanalizācijas remonts Slampes “Lāstekās”
 • Lapu vākšana Pūres pagasta kapsētās
 • Kanalizācijas remonts Irlavas “Svīrēs”
 • Jumta remontdarbi Lestenes “Druvās”
 • Lapu vākšana pagastu teritorijās
 • Tiks apsekots jumts Zentenes “Akācijās”
 • Kanalizācijas stāvvada remonts Ziedoņa 5, Tumē
 • Tumes NAI apkopes darbi