Plānotie darbi no 17. janvāra
  • Ceļu un apsaimniekošanas teritoriju kaisīšana un attīrīšana no sniega
  • Pēc vētras sapostīto teritoriju sakopšana
  • Debitoru un kreditoru līgumu pārskaņošana un pārslēgšana 2022.gadam
  • Ikdienas darbi komunikāciju uzturēšanai un apkures nodrošināšanai apsaimniekotajos objektos
  • Turpinās pārvaldīšanas līgumu sagatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām
  • Darbs ar īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un pašvaldību
  • Apsekošanas un informācijas apkopošana par apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām remontu darba plāna sagatavošanai