Plānotie darbi no 19. aprīļa
  • Tumes maģistrālās kanalizācijas trases apsekošana
  • Ūdens skaitītāju maiņa Tumes daudzdzīvokļu mājās
  • Sauso koku vākšana Sēmes pagasta kapsētās
  • Pagalma seguma remonts Slampes “Kuršos”
  • Kanalizācijas stāvvada remonts Džūkstes bērnudārzā
  • Ūdens analīžu veikšana Lestenē, Vaskos un Irlavā
  • Lielgabarīta atkritumu izvešana Irlavas un Lestenes pagastos
  • Pūres ūdenstorņa tehniskā stāvokļa apsekošana
  • Pūres 20 daudzdzīvokļu mājas vizuālā apsekošana