Plānotie darbi no 19. jūlija
 • Kanalizācijas remonts Zentenes “Avotos”
 • Remontdarbi Zentenes NAI
 • Tīrīšanas darbi Slampes NAI
 • Asenizācijas pakalpojumi Džūkstē un Slampē
 • Sapulce ar mājas “Gobas” iedzīvotāju padomi Lestenē
 • Tiks apsekoti Tumes dzīvokļi, kuri nav pieslēgti pie centralizētās apkures
 • Ieejas jumtiņu remonts Ziedoņa 9a, Tumē
 • Tiek apsekotas “Rosmes” Džūkstē un “Druvas” Lestenē par remontdarbiem
 • Iedzīvotāju sapulces Jaunsātu “Ārēs” un Irlavas “Dārtās”
 • Tiek izsūtītas apsaimniekošanas tāmes Sēmes un Zentenes daudzdzīvokļu mājām
 • Kanalizācijas stāvvada remonts Pūres-23
 • Pagasta teritoriju ļaušanas darbi Vienībā un Sēmē
 • Kritušo koku savākšana Irlavas Zīļu kapos
 • Kapsētu teritoriju pļaušana Tumes un Džūkstes pagastos
 • Grants ceļu atputekļošanas darbi Slampes, Lestenes, Pūres un Sēmes pagastos