Plānotie darbi no 23.novembra līdz 27.novembrim
  • Brīvdienās tika veikti ūdensvada avārijas remontdarbi Ozolniekos
  • Kanalizācijas stāvvadu remonts Džūkstes daudzdzīvokļu mājā “Rosmes”
  • Turpinās lapu vākšana pagastu teritorijās (Slampe) un kapsētās (Plieņi, Kaive)
  • Plānots jauns ūdensvada pieslēgums Džūkstē
  • Plānots pabeigt jumta remontdarbus Džūkstes “Rosmēs”
  • Sūknēšanas darbi Irlavas NAI
  • Liepu alejas kopšanas darbi Irlavā
  • Siltumtrases cauruļu siltināšana pagrabos mājai ,,Svēteļi” Vienībā
  • Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi Ezera 4, Sēmē
  • Asenizācijas pakalpojumu sniegšana pagastos pirms ziemas sezonas