Plānotie darbi no 24.augusta līdz 28.augustam
  • Turpinās ceļa atjaunošanas darbi Slampes pagastā, ceļš Vairogi – Būriņi
  • Veikta ielu atputekļošanas materiāla iestrāde Slampē un Ozolniekos
  • Ūdens stāvvadu remonts daudzdzīvokļu mājās Ziedoņa ielā 5, Tumē
  • Labiekārtošanas darbi Tumes pagasta Čomu kapos
  • Ūdens skaitītāju maiņa Tumes un Slampes daudzdzīvokļu mājās
  • Zāles pļaušana Irlavas un Vienības teritorijā
  • Turpinās jumta remontdarbi Slampes “Lāstekās”