Plānotie darbi no 26. aprīļa
 • Apkopes Dzintara, Abavnieku un Pūres skolas ŪAS
 • Notekūdeņu analīžu veikšana Pūres NAI
 • Ūdens skaitītāja maiņa Pūres skolā
 • Ūdens skaitītāja mezgla izveidošana Bērzkalnu (Tume) dziļurbumam
 • Kanalizācijas trases vāku apsekošana Tumē
 • Turpinās ceļu greiderēšanas darbi Degoles pagastā
 • Ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana ūdenssaimniecības objektos
 • Seguma atjaunošanas darbi pēc maģistrālo tīklu remontdarbiem Pienavā
 • Kritušo koku novākšana Džūkstes kapos
 • Dezinfekcijas darbu veikšana Sēmes un Zentenes ŪAS
 • Sakopšanas darbi Sēmes un Zentenes kapsētās
 • Jumta remontdarbi Tukuma tirgus kioska ēkai
 • Skursteņa remontdarbi Pūre 23 mājai
 • Remontdarbi Lancenieku “Cīruļos”
 • Saņemts pozitīvs Altum atzinums par Slampes mājas “Dziesmas” energoefektivitātes projektu. Plānota attālināta sanāksme par turpmāko projekta vadību