Plānotie darbi no 29. marta
  • Tika remontēts ūdensvads Lamiņu “Lāmās”
  • Nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas no Sēmes un Zentenes kapsētām
  • Nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas no Pūres un Jaunsātu kapsētām
  • Grants ceļu greiderēšana Sēmes un Zentenes pagastos
  • Grants ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos
  • Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošana Džūkstes ciemā
  • Notekūdeņu saimniecības apsekošana Pienavas gaļas pārstrādes cehā
  • Skursteņu tīrīšana Irlavas un Lestenes mājās
  • Kanalizācijas cauruļu maiņa Lestenes “Lazdās”