Plānotie darbi no 30.novembra līdz 4.decembrim
 • Slampē un Džūkstē nogādāts ceļu kaisāmais materiāls ziemas sezonai
 • Grants ceļu seguma atjaunošanas darbi Tumes un Sēmes pagastos
 • Osmozes iekārtu apkopes darbi Ozolnieku ŪAS
 • Remontdarbi Džūkstes daudzdzīvokļu mājas “Rosmes” pagrabos
 • Kapsētu sakopšanas darbi Irlavas pagastā
 • Ieejas pakāpienu atjaunošana Irlavas “Akotos”
 • Turpinās liepu alejas kopšanas darbi Irlavā
 • Turpināsies siltumtrases cauruļu siltināšana daudzdzīvokļu mājā ,,Svēteļi” Vienībā
 • Kanalizācijas stāvvadu maiņa Ezera 4, Sēmē
 • Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi Ezera 4-11 Sēmē
 • Asenizācijas pakalpojumu sniegšana pagastos pirms ziemas sezonas