Plānotie darbi no 5. jūlija
 • Turpinās teritoriju ļaušanas darbi visos pagastos
 • Ceļmalu pļaušana Tumes un Zentenes pagastos
 • Pļaušana pie Zentenes muižas un Kaives NAI
 • Tiek izsūtītas apsaimniekošanas tāmes Pūres daudzdzīvokļu mājām
 • Aptaujas anketu apkopošana par Irlavas pagasta daudzdzīvokļu mājām
 • Jāparaksta līgumi par energoefektivitātes projektu vadību ar “Kuršiem” un “Silavām” Slampē
 • Kanalizācijas stāvvadu remonts Slampes “Vēsmās”
 • Kanalizācijas stāvvadu maiņa Džūkstes bērnudārzā
 • 07. ST plāno elektrības pārtraukumu Lanceniekos. Liksim ģeneratoru ŪAS
 • Jumta logu remonts tirgus pārtikas paviljonā
 • Radiatoru maiņa Ezere 4-11, Sēmē