Plānotie darbi no 6. decembra
  • Ceļu un apsaimniekošanas teritoriju tīrīšana no sniega
  • Ūdens skaitītāju rādījumu uzņemšana daudzdzīvokļu mājās un maiņa
  • Sagatavošanas elektroinstalāciju remonts Džūkstes “Ausmās”, Slampe “Pupoli” un Zentene “Ziemeļi”
  • Zentenes ūdenssaimniecības sūkņa frekvenču regulatora un automātikas uzstādīšana, sadaļņu pārbūve
  • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana ar Slampes un Džūkstes daudzdzīvokļu mājām
  • 2022. gada budžeta plāna precizēšana
  • Informācijas apkopošana par apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, kurām nepieciešama tehniskā apsekošana un 2022.gada apsaimniekošanas un remonta darbu plānošana