SIA “Komunālserviss TILDe” turpmāk vadīs Egils Bariss

Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Komunālseriss TILDe” līdžinējais valdes loceklis Valdis Mitenbergs personīgu iemeslu dēļ ir atsaucis savu pilnvarojumu. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu nepārtrauktu darbību, kas saistīta ar dažādiem operatīvajiem darbiem un 2024. gada budžeta plānošanu, tika pieņemts lēmums par jauna valdes locekļa ievēlēšanu uz termiņu līdz vienam gadam, kura laikā tiks meklēts patstāvīgs valdes loceklis SIA “Komunālserviss TILDe”.

Uz valdes locekļa amatu tika uzrunāts Egils Bariss, kam ir plaša pieredze apsaimniekošanas jomā. Lai sevi profesionāli pilnveidotu, Egils ir ieguvis maģistra grādu uzņēmumu vadībā.

Līdzšinējā darba pieredze ir gūta kā valdes priekšsēdētājam SIA “Talsu namsaimnieks”, SIA “Rojas DzKU” un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, kur galvenās darbības jomas bija pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana, siltumenerģijas ražošana un siltumenerģijas piegāde, kā arī teritoriju apsaimniekošana.

Egils Bariss kā SIA “Komunālserviss TILDe” valdes loceklis pienākumus uzsāks veikt ar šā gada 1. novembri.