SIA “Komunālserviss TILDe” no 1. septembra plāno samazināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus

SIA “Komunālserviss TILDe” 2023.gada 27. jūlijā SPRK ir iesniegusi jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un tā izvērtēšanai nepieciešamos pamatojošos dokumentus.

Plānots, ka ar 2023. gada 1. septembri stāsies spēkā sekojoši tarifi, kas būs par 30% zemāki nekā šobrīd spēkā esošie:

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 1,29 EUR/m3 (bez PVN)
• kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,53 EUR/m3 (bez PVN)