Ūdens sistēmas dezinfekcijas pasākumi Pūrē 6. septembrī!
SIA “Komunālserviss TILDe” informē, ka 2023. gada 6. septembrī laika posmā no 9.30 līdz 15.00 tiks veikti Pūres ūdenstorņa tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Darbu laikā iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums vai pazemināts spiediens, tāpēc lūgums nodrošināties ar ūdens rezervēm. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Kā dezinfekcijas līdzeklis tiks izmantota  ūdeņraža pārskābe jeb peroksīds.