Ūdens sistēmu dezinfekcijas pasākumi Džūkstes pagastā 15.septembrī!
SIA “Komunālserviss TILDe” informē!
Ceturtdien, 15.09.2022. no plkst 10.00 līdz 13.00 notiks hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Džūkstē, Lanceniekos un Pienavā.
Tiks izmantots dezinfekcijas līdzeklis peroksāls, kas satur ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu. Ūdens padeve dezinfekcijas laikā netiks pārtraukta, ūdens lietošana nav ierobežota.